• Bockasjö

  Bockasjö - 2012

 • Olofsson Bygg

  Olofsson Bygg - 2013

 • Post Nord Helsingborg

  Post Nord Helsingborg - 2013

 • Borås Kommun

  Borås Kommun - 2014

 • Olofsson Bygg

  Olofsson Bygg - 2013

BYGGAREN MED TRADITION OCH NYTÄNKANDE.

BYGGAREN MED TRADITION OCH NYTÄNKANDE.

Med över 40 år i branschen har Olofsson Bygg och Entreprenad AB arbetat fram ett koncept som verkligen fungerar. Tack vare vår platta organisation kan vi utlova korta beslutsvägar och en unik flexibilitet, något som våra kunder uppskattar. Vi har det lilla företagets närhet och sociala kapacitet, men det stora företagets resurser och kompetens och det är vi oerhört stolta över. Vi är starka på vår lokala marknad och i Sjuhärad men har även de senaste åren utfört entreprenader i Stockholm, Helsingborg, Jönköping och Malmö.

Med hjälp av våra ca 50 skickliga medarbetare kan vi utföra allt från entreprenader i olika storlekar till ombyggnationer och byggservice. Våra erfarna yrkesarbetare har både specialistkunskaperna och engagemanget som krävs för att kunna realisera kundernas målsättning. Vi tar ett helhetsansvar och samordnar alla delar i byggprocessen, vilket underlättar för våra beställare, och vi presenterar alltid realistiska och väl specificerade kostnadskalkyler. Vilket uppdrag vi än åtar oss, genomsyras hela processen av vårt kvalitetstänkande. Detta har varit grunden till vår framgång.

Företaget är lokalt förankrat i Sjuhärad, med huvudkontor i Borås. år 1970 inledde Olof Olofsson det gedigna arbetet som vi idag fortsätter att vässa till perfektion. 1985 överlämnade han ansvaret till sönerna Benny och Henrik som framgångsrikt drev Olofsson Bygg i många år. Sedan 2007 drivs företaget av Glenn, Halldor och Erlendur. Med sina olika erfarenheter och med ledord som kvalitetssäkring och nytänkande har de utvecklat företaget ytterligare. Idag uppgår omsättningen till hela 140 miljoner kronor. Trions målsättning är att utveckla Olofsson Bygg & Entreprenad AB till att bli framtidens byggbolag och din bästa partner i branschen.

Gör som många andra och låt Olofsson Bygg vara ditt naturliga val av byggentreprenör
LÄS MER OM OLOFSSONS POLICYS

VERKSAMHETS-POLICY

BYGGAREN MED TRADITION OCH NYTÄNKANDE.

Olofsson Bygg & Entreprenad AB är ett bolag verksamt inom byggbranschen har upprättat en Verksamhetspolicy för att säkerställa att kundernas kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav uppfylls.

Våra kvalitetsmål för samtliga projekt är att vi minst ska uppfylla kundens krav i kontraktshandlingar. Genom kontinuerliga, interna kontroller säkerställer vi att policyns uppsatta kvalitetsrutiner efterlevs och att kvalitetsmålen uppfylls. Resultatet blir en ständig förbättring i vår verksamhet.

Vårt miljöarbete ska leda till att alla medarbetare i företaget med gemensamma krafter successivt förbättrar arbetet kring ett sunt och miljöriktigt byggande, där materialhantering och drift eftersträvas att ingå i ett kretslopp.

Vår verksamhet innehåller arbetsmiljörisker. Vi skall i vårt arbete verka för att dessa risker minimeras samt att myndigheternas krav på arbetsmiljö efterlevs. En god arbetsmiljö skapar trygghet om olycksfall, belastningsskador och sjukdomar kan minimeras. En öppen attityd och en kontinuerlig dialog mellan alla medarbetare ökar också trivsel på arbetsplatserna.

Alla anställda måste ta ett personligt ansvar för sin egen hälsa och följa de regler och förskrifter som tillämpas på arbetsplatsen.

INOM ORGANISATIONEN INNEBÄR VERKSAMHETSPOLICYN ATT:

•  Följa alla lagar, förordningar och övriga bestämmelser som reglerar företagets verksamhet.
•  Alla arbeten ska utföras i enlighet med föreskrifter och ritningar
•  Fortlöpande utbilda personalen för att garantera att kvaliteten bibehålls. Arbetet kring råvaru- och energiutnyttjande, samt övriga miljöpåverkande faktorer ska vidareutvecklas för att förebygga föroreningar.
•  Samverka med våra kunder och ställa höga krav på våra leverantörer i miljöarbetet.
•  Vi, utan försämrad kvalitet, anpassar vårt byggande för att underlätta återvinningen vid eventuellt rivningsarbete, samt minska mängden avfall på byggarbetsplatserna.
•  En god arbetsmiljö är ett av våra starkaste argument för att attrahera kompetenta medarbetare.

VI ÄR

VI ÄR


VI ÄR STOLTA SPONSORER FÖR

VI ÄR STOLTA SPONSORER FÖR

 • IF ELSBORG
 • BORÅS BASKET
 • SANDRA ADRIANSSON
VÅRA SENASTER REFERENSER
SENASTE NYTT
SENASTE NYTT
8/17/2015
Pizza Hut Växjö
Pizza Hut bygger ytterligare en ny restaurang. Det blir den 17:e restaurangen i Sverige och denna gång i Växjö. Restaurangen kommer att etableras på handelsområdet Samarkand. Detta är den femte rest... LÄS MER
4/27/2015
Kv. Räveskalla 1:83, Sjömarken
Olofsson Bygg startar nybyggnation av 51 st hyresrätter i Sjömarken, Göteborgsvägen 7. Projektet utförs i CharmillaToppen där Olofsson Bygg är delägare tillsammans med Charmilla AB och Elkontakt i Bor... LÄS MER

ÖVRIGA NYHETER
BORÅS
BORÅS
Kindsgatan 5   Tel: 033-10 88 50
504 50 Borås   Fax: 033-10 41 92