• Borås Kommun
  • Borås Kommun
  • Borås Kommun
  • Borås Kommun
  • Borås Kommun
  • Borås Kommun

BARNENS KULTURRUM BORÅS KOMMUN

BARNENS KULTURRUM BORÅS KOMMUN

KATEGORI: OFFENTLIGT     UTFÖRT: 2014
Vi har nu i februari överlämnat Barnens Kulturrum beläget under biblioteket. Fantastiska lokaler för barnens lekande & lära.
BORÅS
BORÅS
Kindsgatan 5   Tel: 033-10 88 50
504 50 Borås   Fax: 033-10 41 92