NY RESTURANG PIZZA HUT LINKÖPING

NY RESTURANG PIZZA HUT LINKÖPING

KATEGORI: KOMMERSIELLT     UTFÖRT: 2013
ENTREPRENADFORM: TOTALENTREPRENADBESTÄLLARE: NRG PIZZANYBYGGNATION AV RESTAURANG, FÄRDIGSTÄLLT FEBRUARI 2013
BORÅS
BORÅS
Kindsgatan 5   Tel: 033-10 88 50
504 50 Borås   Fax: 033-10 41 92