• McDonald's Ystad
  • McDonald's Ystad
  • McDonald's Ystad
  • McDonald's Ystad
  • McDonald's Ystad

TILLBYGGNAD MCDONALD'S YSTAD

TILLBYGGNAD MCDONALD'S YSTAD

KATEGORI: KOMMERSIELLT     UTFÖRT: 2012
ENTREPRENADFORM: TOTALENTREPRENAD BESTÄLLARE: SVENSKA McDONALD`S TILLBYGGNAD AV RASTAURANG, FÄRDIGSTÄLLT SOMMAREN 2012
BORÅS
BORÅS
Kindsgatan 5   Tel: 033-10 88 50
504 50 Borås   Fax: 033-10 41 92