• Olofsson Bygg
  • Olofsson Bygg
  • Olofsson Bygg
  • Olofsson Bygg
  • Olofsson Bygg
  • Olofsson Bygg
  • Olofsson Bygg

NYTT KONTOR OLOFSSON BYGG

NYTT KONTOR OLOFSSON BYGG

KATEGORI: KONTOR     UTFÖRT: 2013
Nu har vi äntligen flyttat in i våra nya lokaler på Kindsgatan 5. Vi är oerhört nöjda med resultatet och vill främst tacka Karlsson & Wachenfelt samt Joy of Plenty för slutresultatet.
BORÅS
BORÅS
Kindsgatan 5   Tel: 033-10 88 50
504 50 Borås   Fax: 033-10 41 92