• Pumpkällehagen
  • Pumpkällehagen
  • Pumpkällehagen
  • Pumpkällehagen
  • Pumpkällehagen
  • Pumpkällehagen
  • Pumpkällehagen

PASSIV HUS PUMPKÄLLEHAGEN

PASSIV HUS PUMPKÄLLEHAGEN

KATEGORI: BOSTÄDER     UTFÖRT: 2010
ENTREPRENADFORM: GENERALENTREPRENAD BESTÄLLARE: VISKAFORSHEM NYBYGGNATION AV SVERIGES FÖRSTA PASSIVHUSOMRÅDE MED 18 ST FRISTÅENDE VILLOR, FÄRDIGSTÄLLT SOMMAREN 2010
BORÅS
BORÅS
Kindsgatan 5   Tel: 033-10 88 50
504 50 Borås   Fax: 033-10 41 92