Besöksadress

Kindsgatan 5
504 50 Borås
033-10 88 50
info@olofssonbygg.se

Fakturaadress

GH Olofsson Bygg & Entreprenad AB
Motkod: 7365567325083
Kindsgatan 5
504 50 Borås
faktura@olofssonbygg.se

Halldor Hilmarsson

Ägare
Tel: 033-340 19 03
Mail: halldor.hilmarsson@olofssonbygg.se

Glenn Svensson

Ägare
Tel: 033-340 19 04
Mail: glenn.svensson@olofssonbygg.se

Jacob Östlund

VD / Ägare
Tel: 033-340 19 06
Mail: jacob.ostlund@olofssonbygg.se