Besöksadress

Kindsgatan 5
504 50 Borås
033-10 88 50
info@olofssonbygg.se

Fakturaadress

GH Olofsson Bygg & Entreprenad AB
Motkod: 7365567325083
Kindsgatan 5
504 50 Borås
faktura@olofssonbygg.se

Jens Wilhelmsson

Entrprenadchef för logistikavdelningen

Tel: 0704 - 416 961

Mail: jens.wilhelmsson@olofssonbygg.se


Jens har över 20 års erfarenhet i branschen och har arbetat både som egenföretagare och i flera ledande befattningar. Som ansvarig över bolagets logistikverksamhet är han ständigt på resande fot över hela Norden. Med korta ledtider i varje projekt lyfter han vikten av samarbete, struktur och ett team med trygg kompetens.

Robin Karlsson

ENTREPRENADCHEF FÖR LOGISTIKAVDELNINGEN

Tel: 0736-88 53 03

Mail: robin.karlsson@olofssonbygg.se


Tillsammans med Jens bär Robin ansvar för vår logistikverksamhet, vilket inkluderar allt från budget- och personalansvar till projektplanering. Bolagets familjära känsla och stora förtroende för varje medarbetare är något som Robin värderar högt – och är mycket mån om att sprida vidare i varje projekt.

Ulf Svedberg

Inköpare

Tel: 0703-250248

Mail: ulf.svedberg@olofssonbygg.se


Som inköpare säkerställer Ulf att vi på Olofsson Bygg använder rätt material, ur såväl miljö- som kvalitetsaspekt, och anlitar rätt underentreprenörer. Med en bakgrund som säljare har Ulf en ovärderlig förståelse för hela kedjan, och vet vikten av att bädda för långsiktiga relationer och hållbara projekt. Hans stora kontaktnät kan samlat gå i god för Ulfs driv; här är en kollega som personifierar Olofssons Byggs framåtanda, där resan är målet.

Joakim Ahnstedt

Entreprenadchef - Boråsområdet

Tel: 070-5440971

Mail: joakim.ahnstedt@olofssonbygg.se


För projekt i Borås med omnejd – oavsett om det gäller nybyggnation, tillbyggnad eller renovering – är Joakim rätt medarbetare att vända sig till. Redan 2011 klev Joakim in i bolaget och han har tidigare arbetat i olika roller mot hela landet, för att nu applicera sina kunskaper inom goda kundrelationer och projektering för just Borås.

Peter Weber

VD

Tel: 033 - 10 88 50

Mail: peter.weber@olofssonbygg.se


Efter över ett decennium på Olofsson Bygg – och flera olika befattningar – har Peter haft förmånen att lära känna bolagets struktur och kultur från grunden. I sin roll som VD arbetar Peter dedikerat för långsiktiga relationer, mellan projektpartners och inom bolaget. Kund, kvalitet och personal är prioritet, liksom fokuset på att vidareutveckla företagets familjära känsla. Det är så vi bygger vår gemenskap och stabilitet inför framtidens möjligheter och utmaningar inom byggbranschen.

Halldor Hilmarsson

Ägare

Tel: 033-10 88 50

Mail: info@olofssonbygg.se


Halldor har varit ägare tillsammans med Glenn sedan skiftet 2007 och har lång erfarenhet från flera roller i byggbranschen. Ägarrollen beskrivs som flytande och bred, och innefattar allt från nykundsarbeten till projektbesök. I rollen lyfter han engagemang och tillförlitlighet som ett viktiga utgångspunkter för bolaget.

Anton Magnusson

KONCEPTANSVARIG

Tel: 0708 – 86 01 43

Mail: anton.magnusson@olofssonbygg.se


I rollen som konceptansvarig säkerställer Anton att våra konceptbyggnationer fortlöper effektivt och smidigt med högsta kvalitet i samtliga led. Med hela Sverige som verksamhetsområde befinner sig Anton i navet på vårt huvudkontor i Borås och ser till att varje platschef har rätt förutsättningar för att skapa nya matställen – från Umeå i norr till Malmö i söder.

Martina Österberg

CFO

Tel: 033 - 10 88 50

Mail: martina.osterberg@olofssonbygg.se


I sin roll är Martina ansvarig för ekonomi, administration och IT och auktoriserad revisor i grunden. Hon har jobbat med Halldor och Glenn, och drogs till företaget tack vare dess familjära och varma känsla. Som ledare lyfter hon vikten av närvaro och en gemensam delaktighet hos varje medarbetare.